ביקור באולפן של דידי הררי

ההצעה שלך עוזרת לעמותה הבאה

ביקור באולפני 103fm בשידור התוכנית של דידי הררי. 

פגישה עם דידי, הצוות והאורחים, וצפיה במהלך שידור התוכנית.

מבלי לגרוע מתנאי השימוש באתר ובתקנון, תנאי המכירה ותנאי האחריות לחוויות ספציפיות יהיו כפופים גם לעדכונים שפורסמו / יפורסמו במהלך המכירה הפומבית / המיידית באתר החברה ו/או במדיות השונות. באחריות המציע לעקוב אחר הפרסומים באתר החברה (www.wieeesh.com).  

היסטוריית ההצעות לחוויה

לא הוגשו הצעות

הסתיים הזמן להגשת הצעות

המכירה הסתיימה

הזוכה יסייע בתרומה לעמותה הבאה

עמותת Make-A-Wish Israel היא חלק מארגון בינלאומי שנוסד בארצות הברית בשנת 1980, שמטרתו הגשמת משאלות ליבם של ילדים בין הגילאים 3-18 הנלחמים במחלה מסכנת חיים. ​
בהגשמת המשאלה, שואפת העמותה להעניק חוויה עוצמתית ומשנת חיים, חוויה המעניקה תקווה, כוח ושמחה בתקופה הקשה בחייהם. במקומות רבים בעולם, רופאים מתייחסים להגשמת משאלה כאל חלק בלתי נפרד מהטיפול התומך. בישראל, פועלת העמותה מאז שנת 1996 והגשימה 4,000 משאלות משנות חיים לילדים חולים.